Woonhuisventilatie

Kies voor frisse en gezonde lucht

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat er op het werk veel aandacht wordt geschonken aan een gezond leef- en werkklimaat, dus … FRISSE LUCHT!

Thuis staan wij daar minder vaak bij stil. WIST U ECHTER dat al 5 jaar na oplevering van een nieuwe woning de afzuigcapaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem is verminderd tot 50% door … HUISSTOF!
Bijna ongemerkt bederft het vervuilde systeem, door onvoldoende ventilatie, uw woonplezier en ontstaan er vage gezondheidsklachten. Duidelijk mag zijn dat vocht door slechte ventilatie de waarde van uw woning negatief beïnvloedt.

  • Laat uw woonplezier niet bederven door huislucht!
  • Voorkom die vage gezondheidsklachten!
  • Voorkom ventilatorgeluidsoverlast!
  • Geef vocht geen kans!
7-1-rooster-vuil

Rooster toilet vervuil

7-1-rooster-schoon

Rooster na reiniging

Perhaps you’re asking “Can somebody write my essay?” you’ve probably already considered various options. It can be difficult to write writing essay services essays about controversial topics and researching sources can seem daunting. However, the process can be much simpler than you thought! Here are some guidelines for making the best choice:

Chinese (Simplified)DutchEnglishGerman